March 16, 2021

Feel Good met de WOO Bottle Candles

Published by Vera- BeautyNL on 23 december 2013 / 3 responses Twee weken geleden opende World of Oppertunities, kortweg WOO, haar concept store aan de hippe […]
December 20, 2017

Deluxe Magazine

SASKIA DE KNEGT Vun Dap Niem Tin NHÜNG MÓN PHU KIÊN TINH XÃO, NHÜNG HOA VÄN TRANG TRíTi Mi, HAY BÔ QUÀ TÄNG THÜ CÔNG DÄC […]
September 8, 2016

The WOO concept (AsiaLIFE)

Brainchild of Saskia de Knegt, the WOO concept was conceived in 2009 and launched in 2012. Meaning ‘Worlds of Opportunities’ WOO is a premium impact brand […]